092-645-8126 | 02-409-5089

Tag: โครงการบ้านพัก ผู้สูงอายุ

โครงการบ้านพัก ผู้สูงอายุ

โครงการบ้านพักผู้สูงอายุ เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสถานที่พักอาศัยที่ปลอดภัย สะดวกสบาย และมีการดูแลที่เหมาะสมตามความต้องการของพวกเขา นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุขในช่วงบั้นปลายของชีวิต โครงการเหล่านี้มักจะประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และการดูแลจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านล่างนี้คือรายละเอียดและลักษณะของโครงการบ้านพักผู้สูงอายุ: ประเภทของ โครงการบ้านพัก ผู้สูงอายุ บ้านพักผู้สูงอายุแบบอิสระ (Independent Living Communities): เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ยังคงมีความสามารถในการดูแลตัวเองได้ มีที่พักอาศัยที่ปลอดภัย สะดวกสบาย และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น ร้านอาหาร สวนสาธารณะ และกิจกรรมทางสังคมต่างๆ บ้านพักผู้สูงอายุที่มีการดูแลเป็นพิเศษ (Assisted Living Facilities): เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวัน เช่น การอาบน้ำ การแต่งตัว และการรับประทานอาหาร มีการดูแลจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Nursing Homes): เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องและมีภาวะสุขภาพที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ มีการบริการด้านการพยาบาล การบริหารยา และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายภาพ ศูนย์กิจกรรมผู้สูงอายุ (Senior Centers): เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและการออกกำลังกาย มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ การออกกำลังกาย และกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ

Continue reading

บริการรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้นหลังการผ่าตัด ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องการทำกายภาพบำบัด และผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 760/1 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 02-409-5089
มือถือ : 092-645-8126 | 092-942-6458
อีเมล์ : therichnursing@gmail.com

The Rich Nursing Resort © 2024. All Rights Reserved.

nursing home care,Nursing Home,เนอร์สซิ่งโฮม,เนอสซิ่งโฮม,บ้านพัก ผู้สูงอายุ,สถานรับดูแล ผู้ป่วยติดเตียง,ศูนย์รับดูแล ผู้สูงอายุ,ศูนย์รับเลี้ยง ผู้ป่วยติดเตียง,สถานที่รับดูแล ผู้ป่วยติดเตียง,สถานที่รับเลี้ยง คนชรา,ศูนย์ดูแล ผู้สูงอายุ,รับดูแล ผู้สูงอายุ,สถานพักฟื้น ผู้ป่วย,สถานที่รับดูแล ผู้สูงอายุ,สถานรับดูแล คนชรา,สถานรับดูแล ผู้สูงอายุ,สถานรับเลี้ยง คนชรา,สถานรับเลี้ยง ผู้สูงอายุ,ศูนย์ดูแล ผู้สูงอายุ ที่ไหนดี,รับดูแล คนชรา,รับดูแล คนแก่,รับดูแลผู้ป่วย ติดเตียง,ศูนย์รับดูแล ผู้ป่วยติดเตียง,ศูนย์รับเลี้ยง ผู้สูงอายุ

ติดต่อสอบถาม