092-645-8126 | 02-409-5089

บริการของเรา

บริการดูแลผู้สูงอายุ (กรณีที่ช่วยตนเองได้)

 • ดูแลผู้สูงอายุเรื่องกิจวัตรประจำวัน เช่น การอาบน้ำ การขับถ่าย การทานยาตามเวลา เป็นต้น
 • การดูแลรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน เช่น การทานยาตามเวลา เปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ เปลี่ยนสายให้อาหาร
 • ทำความสะอาดห้องพักและเครื่องใช้ส่วนตัว เช่น เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ซักรีดเสื้อผ้า เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม
 • วางแผนดูแลด้านกายภาพบำบัดขั้นพื้นฐาน โดยนักกายบำบัด การพยุงเดินพร้อมกับการทำกายภาพบำบัดเป็นประจำทุกวัน
 • จัดอาหารให้ถูกหลักและมีคุณค่าทางโภชนาการให้กับผู้สูงอายุ และควบคุมอาหารตามลักษณะเฉพาะโรค
 • การจัดกิจกรรมสันทนาการ เช่น กิจกรรมเข้าจังหวะ ออกกำลังกาย การพูดคุย อ่านหนังสือให้ผู้ป่วยฟัง การฟังดนตรี การร้องเพลง
 • บริการพิเศษอื่นๆ (ถ้าต้องการ โดยได้รับอนุมัติจากแพทย์ พยาบาล โภชนากร ญาติ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง) เช่น อาหารพิเศษ การท่องเที่ยวนอกสถานที่ และอื่นๆ

บริการดูแลผู้สูงอายุ (กรณีที่ช่วยตนเองได้น้อย/พักฟื้น)

 • ดูแลผู้สูงอายุเรื่องกิจวัตรประจำวัน เช่น การอาบน้ำ การขับถ่าย การทานยาตามเวลา เป็นต้น
 • ดูแลการพลิก ตะแคงตัวทุก ๆ 2 ชั่วโมง
 • การดูแลรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน เช่น การทานยาตามเวลา เปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ เปลี่ยนสายให้อาหาร
 • ทำความสะอาดห้องพักและเครื่องใช้ส่วนตัว เช่น เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ซักรีดเสื้อผ้า เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม
 • วางแผนดูแลด้านกายภาพบำบัดขั้นพื้นฐาน โดยนักกายบำบัด การพยุงเดินพร้อมกับการทำกายภาพบำบัดเป็นประจำทุกวัน
 • จัดอาหารให้ถูกหลักและมีคุณค่าทางโภชนาการให้กับผู้สูงอายุ และควบคุมอาหารตามลักษณะเฉพาะโรค
 • การจัดกิจกรรมสันทนาการ เช่น กิจกรรมเข้าจังหวะ ออกกำลังกาย การพูดคุย อ่านหนังสือให้ผู้ป่วยฟัง การฟังดนตรี การร้องเพลง
 • บริการพิเศษอื่นๆ (ถ้าต้องการ โดยได้รับอนุมัติจากแพทย์ พยาบาล โภชนากร ญาติ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง) เช่น อาหารพิเศษ การท่องเที่ยวนอกสถานที่ และอื่นๆ

บริการรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้นหลังการผ่าตัด ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องการทำกายภาพบำบัด และผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 760/1 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 02-409-5089
มือถือ : 092-645-8126
อีเมล์ : therichnursing@gmail.com

The Rich Nursing Resort © 2021. All Rights Reserved.

nursing home care,Nursing Home,เนอร์สซิ่งโฮม,เนอสซิ่งโฮม,บ้านพัก ผู้สูงอายุ,สถานรับดูแล ผู้ป่วยติดเตียง,ศูนย์รับดูแล ผู้สูงอายุ,ศูนย์รับเลี้ยง ผู้ป่วยติดเตียง,สถานที่รับดูแล ผู้ป่วยติดเตียง,สถานที่รับเลี้ยง คนชรา,ศูนย์ดูแล ผู้สูงอายุ,รับดูแล ผู้สูงอายุ,สถานพักฟื้น ผู้ป่วย,สถานที่รับดูแล ผู้สูงอายุ,สถานรับดูแล คนชรา,สถานรับดูแล ผู้สูงอายุ,สถานรับเลี้ยง คนชรา,สถานรับเลี้ยง ผู้สูงอายุ,ศูนย์ดูแล ผู้สูงอายุ ที่ไหนดี,รับดูแล คนชรา,รับดูแล คนแก่,รับดูแลผู้ป่วย ติดเตียง,ศูนย์รับดูแล ผู้ป่วยติดเตียง,ศูนย์รับเลี้ยง ผู้สูงอายุ

ติดต่อสอบถาม