092-645-8126 | 02-409-5089

บริการของเรา

บริการดูแลผู้สูงอายุ (กรณีที่ช่วยตนเองได้)

 • ดูแลผู้สูงอายุเรื่องกิจวัตรประจำวัน เช่น การอาบน้ำ การขับถ่าย การทานยาตามเวลา เป็นต้น
 • การดูแลรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน เช่น การทานยาตามเวลา เปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ เปลี่ยนสายให้อาหาร
 • ทำความสะอาดห้องพักและเครื่องใช้ส่วนตัว เช่น เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ซักรีดเสื้อผ้า เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม
 • วางแผนดูแลด้านกายภาพบำบัดขั้นพื้นฐาน โดยนักกายบำบัด การพยุงเดินพร้อมกับการทำกายภาพบำบัดเป็นประจำทุกวัน
 • จัดอาหารให้ถูกหลักและมีคุณค่าทางโภชนาการให้กับผู้สูงอายุ และควบคุมอาหารตามลักษณะเฉพาะโรค
 • การจัดกิจกรรมสันทนาการ เช่น กิจกรรมเข้าจังหวะ ออกกำลังกาย การพูดคุย อ่านหนังสือให้ผู้ป่วยฟัง การฟังดนตรี การร้องเพลง
 • บริการพิเศษอื่นๆ (ถ้าต้องการ โดยได้รับอนุมัติจากแพทย์ พยาบาล โภชนากร ญาติ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง) เช่น อาหารพิเศษ การท่องเที่ยวนอกสถานที่ และอื่นๆ

บริการดูแลผู้สูงอายุ (กรณีที่ช่วยตนเองได้น้อย/พักฟื้น)

 • ดูแลผู้สูงอายุเรื่องกิจวัตรประจำวัน เช่น การอาบน้ำ การขับถ่าย การทานยาตามเวลา เป็นต้น
 • ดูแลการพลิก ตะแคงตัวทุก ๆ 2 ชั่วโมง
 • การดูแลรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน เช่น การทานยาตามเวลา เปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ เปลี่ยนสายให้อาหาร
 • ทำความสะอาดห้องพักและเครื่องใช้ส่วนตัว เช่น เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ซักรีดเสื้อผ้า เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม
 • วางแผนดูแลด้านกายภาพบำบัดขั้นพื้นฐาน โดยนักกายบำบัด การพยุงเดินพร้อมกับการทำกายภาพบำบัดเป็นประจำทุกวัน
 • จัดอาหารให้ถูกหลักและมีคุณค่าทางโภชนาการให้กับผู้สูงอายุ และควบคุมอาหารตามลักษณะเฉพาะโรค
 • การจัดกิจกรรมสันทนาการ เช่น กิจกรรมเข้าจังหวะ ออกกำลังกาย การพูดคุย อ่านหนังสือให้ผู้ป่วยฟัง การฟังดนตรี การร้องเพลง
 • บริการพิเศษอื่นๆ (ถ้าต้องการ โดยได้รับอนุมัติจากแพทย์ พยาบาล โภชนากร ญาติ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง) เช่น อาหารพิเศษ การท่องเที่ยวนอกสถานที่ และอื่นๆ

บริการรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้นหลังการผ่าตัด ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องการทำกายภาพบำบัด และผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 760/1 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 02-409-5089
มือถือ : 092-645-8126 | 092-942-6458
อีเมล์ : therichnursing@gmail.com

The Rich Nursing Resort © 2023. All Rights Reserved.

nursing home care,Nursing Home,เนอร์สซิ่งโฮม,เนอสซิ่งโฮม,บ้านพัก ผู้สูงอายุ,สถานรับดูแล ผู้ป่วยติดเตียง,ศูนย์รับดูแล ผู้สูงอายุ,ศูนย์รับเลี้ยง ผู้ป่วยติดเตียง,สถานที่รับดูแล ผู้ป่วยติดเตียง,สถานที่รับเลี้ยง คนชรา,ศูนย์ดูแล ผู้สูงอายุ,รับดูแล ผู้สูงอายุ,สถานพักฟื้น ผู้ป่วย,สถานที่รับดูแล ผู้สูงอายุ,สถานรับดูแล คนชรา,สถานรับดูแล ผู้สูงอายุ,สถานรับเลี้ยง คนชรา,สถานรับเลี้ยง ผู้สูงอายุ,ศูนย์ดูแล ผู้สูงอายุ ที่ไหนดี,รับดูแล คนชรา,รับดูแล คนแก่,รับดูแลผู้ป่วย ติดเตียง,ศูนย์รับดูแล ผู้ป่วยติดเตียง,ศูนย์รับเลี้ยง ผู้สูงอายุ

Call Now Buttonติดต่อสอบถาม