092-645-8126 | 02-409-5089

Tag: บ้านพักคนชรา เอกชน

บ้านพักคนชรา เอกชน บรรยากาศดี

บ้านพักคนชรา เอกชน ต้องที่ เดอะ ริช เนอร์สซิ่ง รีสอร์ท ที่มีสิ่งแวดล้อมสวยงามเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่ในบ้าน. การให้ความสำคัญและพิจารณาถึงความสวยงามทางศิลปะและสิ่งแวดล้อมสามารถสร้างประสบการณ์การอยู่ร่วมกันที่ดีและสร้างความพึงพอใจในชีวิตประจำวันของผู้อยู่ในบ้านได้ โทรสอบถาม : 092-645-8126 | 092-942-6458   คุณลักษณะของ บ้านพักคนชรา เอกชน ที่ดี ที่เรามี ได้แก่: สภาพที่พัก: บ้านพักมักมีห้องพักส่วนตัวหรือห้องพักที่แบ่งห้องให้กับผู้อยู่อาศัย. บางทียังมีห้องพักที่เป็นส่วนกลางสำหรับกลุ่มคน. บริการดูแล: บ้านพักมักมีบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุ, รวมถึงการดูแลทางการแพทย์, การดูแลสุขภาพจิต, และการดูแลสังคม. กิจกรรม: บ้านพักมักจัดกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุเพื่อสนุกสนาน, ส่งเสริมสุขภาพ, และสร้างความสัมพันธ์. อาหาร: การให้บริการอาหารที่มีโภชนาการครบถ้วนและเหมาะสมสำหรับคนสูงอายุ. การดูแลทางการแพทย์: บ้านพักคนชรามักมีการดูแลทางการแพทย์ที่เหมาะสม, รวมถึงการจัดตารางการนัดหมายทางการแพทย์และการจัดเตรียมยา. การรักษาความปลอดภัย: การรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ, รวมถึงการมีบุคลากรที่เป็นมืออาชีพในการดูแลฉุกเฉิน.  

Continue reading

บริการรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้นหลังการผ่าตัด ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องการทำกายภาพบำบัด และผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 760/1 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 02-409-5089
มือถือ : 092-645-8126 | 092-942-6458
อีเมล์ : therichnursing@gmail.com

The Rich Nursing Resort © 2024. All Rights Reserved.

nursing home care,Nursing Home,เนอร์สซิ่งโฮม,เนอสซิ่งโฮม,บ้านพัก ผู้สูงอายุ,สถานรับดูแล ผู้ป่วยติดเตียง,ศูนย์รับดูแล ผู้สูงอายุ,ศูนย์รับเลี้ยง ผู้ป่วยติดเตียง,สถานที่รับดูแล ผู้ป่วยติดเตียง,สถานที่รับเลี้ยง คนชรา,ศูนย์ดูแล ผู้สูงอายุ,รับดูแล ผู้สูงอายุ,สถานพักฟื้น ผู้ป่วย,สถานที่รับดูแล ผู้สูงอายุ,สถานรับดูแล คนชรา,สถานรับดูแล ผู้สูงอายุ,สถานรับเลี้ยง คนชรา,สถานรับเลี้ยง ผู้สูงอายุ,ศูนย์ดูแล ผู้สูงอายุ ที่ไหนดี,รับดูแล คนชรา,รับดูแล คนแก่,รับดูแลผู้ป่วย ติดเตียง,ศูนย์รับดูแล ผู้ป่วยติดเตียง,ศูนย์รับเลี้ยง ผู้สูงอายุ

ติดต่อสอบถาม