092-645-8126 | 02-409-5089

โรงพยาบาล ดูแลผู้ป่วยติดเตียง

โรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียง เป็นสถานพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และต้องการการดูแลทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงผู้ป่วยที่มีอาการป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยหลังการผ่าตัด หรือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ โดยการดูแลจะครอบคลุมถึงการบริหารยาการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ลักษณะของ โรงพยาบาล ดูแลผู้ป่วยติดเตียง

โรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียงเป็นสถานพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และต้องการการดูแลทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงผู้ป่วยที่มีอาการป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยหลังการผ่าตัด หรือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ โดยการดูแลจะครอบคลุมถึงการบริหารยาการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ลักษณะของโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียง
 1. ทีมแพทย์และพยาบาลเฉพาะทาง: ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด และนักบำบัดอื่น ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง
 2. อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย: รวมถึงเตียงผู้ป่วยแบบปรับระดับ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องวัดความดันโลหิต และเครื่องมือทางการแพทย์อื่น ๆ ที่จำเป็น
 3. การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง: มีการจัดการดูแลผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยจะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
 4. การฟื้นฟูสมรรถภาพ: มีโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางกายและจิตใจ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด
การบริการในโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียง
 1. การดูแลด้านการแพทย์และพยาบาล: ประกอบด้วยการบริหารยา การตรวจสุขภาพประจำวัน การทำแผล และการให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำ
 2. การฟื้นฟูสมรรถภาพ: การทำกายภาพบำบัด การบำบัดด้วยการเคลื่อนไหว และการบำบัดทางอาชีวบำบัด
 3. การสนับสนุนทางจิตใจ: มีการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาและการดูแลด้านสุขภาพจิตเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีความสุขและมีกำลังใจในการรักษา
 4. การดูแลด้านสังคม: การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคมและการดูแลทางสังคม
ข้อดีของการรับบริการจากโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียง
 1. การดูแลที่มีคุณภาพ: ได้รับการดูแลจากทีมแพทย์และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญ
 2. การดูแลต่อเนื่อง: มีการดูแลอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
 3. การฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีประสิทธิภาพ: ช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วขึ้น
 4. ลดภาระครอบครัว: ลดภาระการดูแลผู้ป่วยให้กับครอบครัว

โรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียงเป็นสิ่งสำคัญในการให้การสนับสนุนและการดูแลผู้ป่วยที่มีความต้องการการดูแลพิเศษ ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างเต็มที่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

 

บริการรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้นหลังการผ่าตัด ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องการทำกายภาพบำบัด และผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 760/1 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 02-409-5089
มือถือ : 092-645-8126 | 092-942-6458
อีเมล์ : therichnursing@gmail.com

The Rich Nursing Resort © 2024. All Rights Reserved.

nursing home care,Nursing Home,เนอร์สซิ่งโฮม,เนอสซิ่งโฮม,บ้านพัก ผู้สูงอายุ,สถานรับดูแล ผู้ป่วยติดเตียง,ศูนย์รับดูแล ผู้สูงอายุ,ศูนย์รับเลี้ยง ผู้ป่วยติดเตียง,สถานที่รับดูแล ผู้ป่วยติดเตียง,สถานที่รับเลี้ยง คนชรา,ศูนย์ดูแล ผู้สูงอายุ,รับดูแล ผู้สูงอายุ,สถานพักฟื้น ผู้ป่วย,สถานที่รับดูแล ผู้สูงอายุ,สถานรับดูแล คนชรา,สถานรับดูแล ผู้สูงอายุ,สถานรับเลี้ยง คนชรา,สถานรับเลี้ยง ผู้สูงอายุ,ศูนย์ดูแล ผู้สูงอายุ ที่ไหนดี,รับดูแล คนชรา,รับดูแล คนแก่,รับดูแลผู้ป่วย ติดเตียง,ศูนย์รับดูแล ผู้ป่วยติดเตียง,ศูนย์รับเลี้ยง ผู้สูงอายุ

ติดต่อสอบถาม