เนิร์สซิ่งโฮม ในประเทศไทยกำลังได้รับความสนใจและความสำคัญเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างประชากรและความต้องการการดูแลเฉพาะทางสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะยาว เนิร์สซิ่งโฮมให้บริการที่ครอบคลุมทั้งการดูแลทางการแพทย์ การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการดูแลทั่วไปที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุและผู้ป่วย นี่คือข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเนิร์สซิ่งโฮมในประเทศไทย:

ประเภทของ เนิสซิ่งโฮม ในประเทศไทย

 1. เนิร์สซิ่งโฮมสำหรับผู้สูงอายุ:
  • การดูแลทางการแพทย์: มีทีมแพทย์และพยาบาลดูแลสุขภาพทั่วไปและโรคเรื้อรัง
  • กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพ: มีโปรแกรมออกกำลังกายและกิจกรรมบำบัดต่าง ๆ
  • การดูแลด้านจิตใจ: มีการสนับสนุนทางจิตใจและสังคมเพื่อป้องกันความเหงาและภาวะซึมเศร้า
 2. เนิร์สซิ่งโฮมสำหรับผู้ป่วยระยะยาว:
  • การพยาบาลเฉพาะทาง: สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลต่อเนื่อง เช่น ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยติดเตียง
  • การฟื้นฟูสมรรถภาพ: มีการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายภาพและการบำบัดต่าง ๆ เช่น กายภาพบำบัด พฤติกรรมบำบัด

บริการที่มักมีในเนิร์สซิ่งโฮม

 1. การดูแลทางการแพทย์:
  • การตรวจสุขภาพทั่วไปและเฉพาะทาง
  • การจัดการยาและการให้ยาตามคำสั่งแพทย์
  • การดูแลแผลและการเปลี่ยนผ้าพันแผล
 2. การดูแลประจำวัน:
  • การช่วยเหลือในการทำกิจวัตรประจำวัน เช่น การอาบน้ำ การแต่งตัว การรับประทานอาหาร
  • การดูแลเรื่องอาหารที่เหมาะสมและโภชนาการ
 3. การฟื้นฟูสมรรถภาพ:
  • โปรแกรมกายภาพบำบัดและออกกำลังกาย
  • การบำบัดทางจิตใจและสังคม
 4. กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต:
  • กิจกรรมสันทนาการ เช่น การจัดกิจกรรมสันทนาการ ดนตรีบำบัด ศิลปะบำบัด
  • การจัดการทำงานกลุ่มเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

ตัวอย่างเนิร์สซิ่งโฮมในประเทศไทย

 1. ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบางพลี (Bangplee Elderly Care Center):
  • ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ ให้บริการดูแลผู้สูงอายุทั้งระยะสั้นและระยะยาว
  • มีบริการทางการแพทย์และการฟื้นฟูสมรรถภาพครบวงจร
 2. ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านเบ็ญจพร (Benjaporn Elderly Care Center):
  • ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวหรือผู้ป่วยติดเตียง
  • มีทีมแพทย์และพยาบาลดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
 3. ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุพระประแดง (Prapadang Elderly Care Center):
  • ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ มีบริการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร
  • มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและฟื้นฟูสมรรถภาพ
 4. เดอะ ริช เนอร์สซิ่ง รีสอร์ท เป็น เนิสซิ่งโฮม อยู่บนถนนบรมราชชนนี ย่านพุทธมณฑล มีสิ่งแวดล้อมสวยงามเป็นส่วนตัว การให้ความสำคัญของผู้อยู่อาศัย ทั้งสิ่งแวดล้อม อาหาร โภชนาการ และเจ้าหน้าที่ที่ดูแล สร้างประสบการณ์การอยู่ร่วมกันที่ดีและสร้างความพึงพอใจในชีวิตประจำวันของผู้อยู่ในบ้านเป็นอย่างมาก โทรสอบถาม : 092-645-8126 | 092-942-6458

สรุป

เนิร์สซิ่งโฮมในประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลเฉพาะทาง ด้วยบริการที่ครอบคลุมทั้งการดูแลทางการแพทย์ การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการดูแลประจำวัน การเลือกเนิร์สซิ่งโฮมที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้รับการดูแลอย่างเต็มที่และเหมาะสมกับสภาพร่างกายและจิตใจของพวกเขา

บริการรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้นหลังการผ่าตัด ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องการทำกายภาพบำบัด และผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 760/1 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 02-409-5089
มือถือ : 092-645-8126 | 092-942-6458
อีเมล์ : therichnursing@gmail.com

The Rich Nursing Resort © 2024. All Rights Reserved.

nursing home care,Nursing Home,เนอร์สซิ่งโฮม,เนอสซิ่งโฮม,บ้านพัก ผู้สูงอายุ,สถานรับดูแล ผู้ป่วยติดเตียง,ศูนย์รับดูแล ผู้สูงอายุ,ศูนย์รับเลี้ยง ผู้ป่วยติดเตียง,สถานที่รับดูแล ผู้ป่วยติดเตียง,สถานที่รับเลี้ยง คนชรา,ศูนย์ดูแล ผู้สูงอายุ,รับดูแล ผู้สูงอายุ,สถานพักฟื้น ผู้ป่วย,สถานที่รับดูแล ผู้สูงอายุ,สถานรับดูแล คนชรา,สถานรับดูแล ผู้สูงอายุ,สถานรับเลี้ยง คนชรา,สถานรับเลี้ยง ผู้สูงอายุ,ศูนย์ดูแล ผู้สูงอายุ ที่ไหนดี,รับดูแล คนชรา,รับดูแล คนแก่,รับดูแลผู้ป่วย ติดเตียง,ศูนย์รับดูแล ผู้ป่วยติดเตียง,ศูนย์รับเลี้ยง ผู้สูงอายุ

ติดต่อสอบถาม