สถานสงเคราะห์ บ้านพักคนชรา ในประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการใช้ชีวิตประจำวัน สถานที่เหล่านี้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการด้านสุขภาพ ที่พักอาศัย และกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ นี่คือตัวอย่างและรายละเอียดของสถานสงเคราะห์และบ้านพักคนชราในประเทศไทย:

ตัวอย่างสถานสงเคราะห์และบ้านพักคนชราในประเทศไทย

 1. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค
  • ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
  • ให้บริการที่พักและดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางสุขภาพและการดำเนินชีวิต
  • มีการจัดกิจกรรมสันทนาการและการบำบัดเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
 2. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง
  • ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี
  • ให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่ไม่มีครอบครัวหรือครอบครัวไม่สามารถดูแลได้
  • มีการดูแลทางการแพทย์พื้นฐานและกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพจิต
 3. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านอู่ทอง
  • ตั้งอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
  • เน้นการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการการฟื้นฟูสมรรถภาพและการดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิด
  • มีทีมแพทย์และพยาบาลดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
 4. บ้านพักคนชรา รังสิต
  • ตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานี
  • ให้บริการที่พักและดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลเฉพาะทาง
  • มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เช่น กิจกรรมศิลปะ ดนตรีบำบัด และการออกกำลังกาย

บริการที่มักมีในสถานสงเคราะห์และบ้านพักคนชรา

 1. การดูแลด้านสุขภาพ
  • การตรวจสุขภาพทั่วไปและการจัดการโรคประจำตัว
  • การให้ยาตามคำสั่งแพทย์และการดูแลแผล
  • การฟื้นฟูสมรรถภาพและการบำบัดต่าง ๆ เช่น กายภาพบำบัด
 2. การดูแลประจำวัน
  • การช่วยเหลือในการทำกิจวัตรประจำวัน เช่น การอาบน้ำ การแต่งตัว และการรับประทานอาหาร
  • การดูแลด้านโภชนาการและการจัดเตรียมอาหารที่เหมาะสม
 3. กิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
  • กิจกรรมสันทนาการ เช่น การจัดกิจกรรมเพื่อการผ่อนคลาย การเล่นเกม และการทำงานศิลปะ
  • การสนับสนุนทางจิตใจและการให้คำปรึกษาทางด้านจิตวิทยา

สรุป

สถานสงเคราะห์และบ้านพักคนชรา ในประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเน้นการให้บริการด้านสุขภาพ ที่พักอาศัย และกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต การเลือกสถานสงเคราะห์หรือบ้านพักคนชราที่เหมาะสมควรพิจารณาความต้องการเฉพาะของผู้สูงอายุเพื่อให้พวกเขาได้รับการดูแลที่ดีที่สุดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

เดอะ ริช เนอร์สซิ่ง รีสอร์ท เป็น สถานสงเคราะห์ บ้านพักคนชรา  เอกชน อยู่บนถนนบรมราชชนนี ย่านพุทธมณฑล มีสิ่งแวดล้อมสวยงามเป็นส่วนตัว การให้ความสำคัญของผู้อยู่อาศัย ทั้งสิ่งแวดล้อม อาหาร โภชนาการ และเจ้าหน้าที่ที่ดูแล สร้างประสบการณ์การอยู่ร่วมกันที่ดีและสร้างความพึงพอใจในชีวิตประจำวันของผู้อยู่ในบ้านเป็นอย่างมาก โทรสอบถาม : 092-645-8126 | 092-942-6458

บริการรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้นหลังการผ่าตัด ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องการทำกายภาพบำบัด และผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 760/1 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 02-409-5089
มือถือ : 092-645-8126 | 092-942-6458
อีเมล์ : therichnursing@gmail.com

The Rich Nursing Resort © 2024. All Rights Reserved.

nursing home care,Nursing Home,เนอร์สซิ่งโฮม,เนอสซิ่งโฮม,บ้านพัก ผู้สูงอายุ,สถานรับดูแล ผู้ป่วยติดเตียง,ศูนย์รับดูแล ผู้สูงอายุ,ศูนย์รับเลี้ยง ผู้ป่วยติดเตียง,สถานที่รับดูแล ผู้ป่วยติดเตียง,สถานที่รับเลี้ยง คนชรา,ศูนย์ดูแล ผู้สูงอายุ,รับดูแล ผู้สูงอายุ,สถานพักฟื้น ผู้ป่วย,สถานที่รับดูแล ผู้สูงอายุ,สถานรับดูแล คนชรา,สถานรับดูแล ผู้สูงอายุ,สถานรับเลี้ยง คนชรา,สถานรับเลี้ยง ผู้สูงอายุ,ศูนย์ดูแล ผู้สูงอายุ ที่ไหนดี,รับดูแล คนชรา,รับดูแล คนแก่,รับดูแลผู้ป่วย ติดเตียง,ศูนย์รับดูแล ผู้ป่วยติดเตียง,ศูนย์รับเลี้ยง ผู้สูงอายุ

ติดต่อสอบถาม