092-645-8126 | 02-409-5089

ศูนย์พักคนชรา เหมาะกับใคร

ศูนย์พักคนชราหรือบ้านพักผู้สูงอายุเหมาะสำหรับบุคคลหลายประเภทที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษหรือไม่สามารถดูแลตัวเองได้เต็มที่ แต่ยังต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีสังคมที่สนับสนุน ซึ่งรวมถึงกลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้:

1. ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพ
  • ผู้สูงอายุที่มีภาวะเรื้อรัง: เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจล้มเหลว ซึ่งต้องการการดูแลทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง
  • ผู้สูงอายุที่ต้องการการฟื้นฟูสมรรถภาพ: เช่น หลังการผ่าตัดหรือหลังการเจ็บป่วยที่ต้องการการฟื้นฟูทางกายภาพและจิตใจ
  • ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม: เช่น อัลไซเมอร์ ซึ่งต้องการการดูแลและการสื่อสารเป็นพิเศษ
2. ผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวัน
  • ผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดทางกายภาพ: เช่น ผู้ที่มีปัญหาการเคลื่อนไหว ต้องการความช่วยเหลือในการทำกิจวัตรประจำวัน เช่น การอาบน้ำ การแต่งตัว การรับประทานอาหาร
  • ผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง: เนื่องจากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เต็มที่และต้องการการดูแลจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
3. ผู้สูงอายุที่ต้องการสังคมและกิจกรรม
  • ผู้สูงอายุที่รู้สึกเหงาหรือขาดการสนับสนุนทางสังคม: ศูนย์พักคนชรามีกิจกรรมและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่สามารถช่วยลดความเหงาและเพิ่มความสุข
  • ผู้สูงอายุที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม: เช่น การออกกำลังกาย การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ
4. ผู้สูงอายุที่ครอบครัวไม่สามารถดูแลได้เต็มที่
  • ผู้สูงอายุที่ครอบครัวมีข้อจำกัดในการดูแล: เช่น ลูกหลานที่ต้องทำงานประจำหรือไม่มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสุขภาพพิเศษ
  • ผู้สูงอายุที่ไม่มีครอบครัวหรือผู้ดูแลใกล้ชิด: ศูนย์พักคนชราจะเป็นสถานที่ที่มีการดูแลที่เหมาะสมและมีความปลอดภัย
5. ผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลเฉพาะทาง
  • ผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลทางการแพทย์และการพยาบาลเฉพาะทาง: เช่น การให้ยา การดูแลแผล การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย

การเลือก ศูนย์พักคนชรา หรือบ้านพักผู้สูงอายุควรพิจารณาถึงความต้องการและสภาพสุขภาพของผู้สูงอายุ รวมถึงความพร้อมในการให้การดูแลของครอบครัว ศูนย์พักคนชราที่มีการดูแลอย่างครบถ้วนและมีคุณภาพจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในช่วงบั้นปลายของชีวิต

บริการรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้นหลังการผ่าตัด ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องการทำกายภาพบำบัด และผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 760/1 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 02-409-5089
มือถือ : 092-645-8126 | 092-942-6458
อีเมล์ : therichnursing@gmail.com

The Rich Nursing Resort © 2024. All Rights Reserved.

nursing home care,Nursing Home,เนอร์สซิ่งโฮม,เนอสซิ่งโฮม,บ้านพัก ผู้สูงอายุ,สถานรับดูแล ผู้ป่วยติดเตียง,ศูนย์รับดูแล ผู้สูงอายุ,ศูนย์รับเลี้ยง ผู้ป่วยติดเตียง,สถานที่รับดูแล ผู้ป่วยติดเตียง,สถานที่รับเลี้ยง คนชรา,ศูนย์ดูแล ผู้สูงอายุ,รับดูแล ผู้สูงอายุ,สถานพักฟื้น ผู้ป่วย,สถานที่รับดูแล ผู้สูงอายุ,สถานรับดูแล คนชรา,สถานรับดูแล ผู้สูงอายุ,สถานรับเลี้ยง คนชรา,สถานรับเลี้ยง ผู้สูงอายุ,ศูนย์ดูแล ผู้สูงอายุ ที่ไหนดี,รับดูแล คนชรา,รับดูแล คนแก่,รับดูแลผู้ป่วย ติดเตียง,ศูนย์รับดูแล ผู้ป่วยติดเตียง,ศูนย์รับเลี้ยง ผู้สูงอายุ

ติดต่อสอบถาม