สถานที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียง (Bedridden Patients) มักเป็นสถานที่ที่มีบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลที่พร้อมให้บริการดูแลแก่ผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลและการรักษาเนื่องจากความป่วยหรือการบาดเจ็บที่ทำให้ต้องอยู่ในเตียงตลอดเวลา สถานที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียงมักมีรายละเอียดดังนี้:

  1. โรงพยาบาล: โรงพยาบาลเป็นสถานที่ให้บริการการรักษาและดูแลผู้ป่วยติดเตียงอย่างครอบคลุม มีบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพและการรักษาโรค.
  2. คลินิก: บางคลินิกโปร่งให้บริการรักษาผู้ป่วยติดเตียงเช่นกัน แม้ว่าคลินิกจะมีขอบเขตการให้บริการที่จำกัดกว่าโรงพยาบาล แต่ก็สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยให้ได้ที่คลินิกบางแห่ง.
  3. สถานบริการดูแลสุขภาพในบ้าน: สถานบริการดูแลสุขภาพในบ้านคือการให้บริการดูแลแก่ผู้ป่วยติดเตียงในบ้านของพวกเขา โดยมีบุคลากรพยาบาลและผู้ดูแลในบ้านที่รับผิดชอบในการดูแลสุขภาพและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น.
  4. ที่พักพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ: บางโรงแรมหรือที่พักพิเศษมีบริการที่ให้ดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วยติดเตียง แม้ว่าไม่ใช่สถานที่ทางการแพทย์แบบเต็มรูปแบบ แต่มักมีบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลที่ช่วยในการดูแลสุขภาพพื้นฐานของผู้ป่วย.
  5. สถานที่ดูแลผู้พิการ: สถานที่ดูแลผู้พิการอาจมีบริการสำหรับผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องการการดูแลเฉพาะที่เหมาะสำหรับความต้องการของพวกเขา.

การเลือกสถานที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียงควรพิจารณาความเหมาะสมตามสถานการณ์และความต้องการของผู้ป่วย รวมถึงสภาพสุขภาพและความจำเป็นในการรักษาและดูแล ครอบครัวควรรับคำปรึกษาจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เพื่อตัดสินใจสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยติดเตียงของพวกเขา

เดอะ ริช เนอร์สซิ่ง รีสอร์ท สถาน ที่ดูแล ผู้ป่วยติดเตียง เราใส่ใจในเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุและผู้ป่วย ทางเราจึงใช้วัสดุนำเข้าจากประเทศเกาหลี เพื่อนำมาสร้างที่พักผู้สูงอายุและผู้ป่วย จึงทำให้ลดปัญหาเรื่องกลิ่นและฝุ่นไม่เกาะตามผนัง โดยมีทีมงานสหวิชาชีพที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งพยาบาล นักโภชนากร นักกายภาพบำบัด ผู้ช่วยการพยาบาล และ ผู้ดูแล มีรถพยาบาลประจำศูนย์ในกรณีฉุกเฉิน โทรสอบถาม 092-645-8126 | 092-942-6458

บริการรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้นหลังการผ่าตัด ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องการทำกายภาพบำบัด และผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 760/1 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 02-409-5089
มือถือ : 092-645-8126 | 092-942-6458
อีเมล์ : therichnursing@gmail.com

The Rich Nursing Resort © 2023. All Rights Reserved.

nursing home care,Nursing Home,เนอร์สซิ่งโฮม,เนอสซิ่งโฮม,บ้านพัก ผู้สูงอายุ,สถานรับดูแล ผู้ป่วยติดเตียง,ศูนย์รับดูแล ผู้สูงอายุ,ศูนย์รับเลี้ยง ผู้ป่วยติดเตียง,สถานที่รับดูแล ผู้ป่วยติดเตียง,สถานที่รับเลี้ยง คนชรา,ศูนย์ดูแล ผู้สูงอายุ,รับดูแล ผู้สูงอายุ,สถานพักฟื้น ผู้ป่วย,สถานที่รับดูแล ผู้สูงอายุ,สถานรับดูแล คนชรา,สถานรับดูแล ผู้สูงอายุ,สถานรับเลี้ยง คนชรา,สถานรับเลี้ยง ผู้สูงอายุ,ศูนย์ดูแล ผู้สูงอายุ ที่ไหนดี,รับดูแล คนชรา,รับดูแล คนแก่,รับดูแลผู้ป่วย ติดเตียง,ศูนย์รับดูแล ผู้ป่วยติดเตียง,ศูนย์รับเลี้ยง ผู้สูงอายุ

Call Now Buttonติดต่อสอบถาม