092-645-8126 | 02-409-5089

Tag: แพ็คเกจ บ้านพักคนชรา

แพ็คเกจ บ้านพักคนชรา ของเดอะริช เนอสซิ่ง

แพ็คเกจ บ้านพักคนชรา ของเดอะริช เนอสซิ่ง ที่มีหลากหลายแพคเกจ แบบรายวัน รายเดือน และแยกเป็นแบบห้องเดี่ยว ห้องคู่ ห้องรวม โดยการดูแล เราดูแลดันแบบเต็มที่ในหลายด้าน การดูแลผู้สูงอายุเป็นกระบวนการที่ควรทำอย่างรอบคอบและใส่ใจ เนื่องจากผู้สูงอายุมักมีความต้องการที่พิเศษและอาจจะเผชิญกับทั้งปัญหาทางสุขภาพและสภาพจิตใจที่เปลี่ยนแปลง. นี่คือบางแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุ: สนับสนุนทางร่างกาย: สร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทางร่างกายอย่างเพียงพอ เช่น การเดิน, การทำกิจกรรมกลางแจ้ง, หรือการออกกำลังกายที่เหมาะสม. ให้เครื่องนุ่งห่มหรือที่ตักอาหารเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการใช้สิ่งของ. การดูแลทางสุขภาพ: ตรวจสุขภาพประจำปีและทำความเข้าใจถึงยาที่ต้องการใช้. ส่งเสริมให้ทานอาหารที่มีโปรตีน, วิตามิน, และแร่ธาตุเพียงพอ. รักษาความสะอาดของร่างกายและทำทางกายภาพเพื่อรักษาสมดุล. การดูแลทางจิตใจ: ให้การสนับสนุนทางอารมณ์และประสบการณ์ทางสังคม. สร้างกิจกรรมที่เพลิดเพลิน เช่น การฟังเพลง, การอ่าน, หรือการเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรม. รักษาความสัมพันธ์ทางสังคมและส่วนตัวของผู้สูงอายุ. การดูแลทางอารมณ์: ให้โอกาสให้ผู้สูงอายุแสดงอารมณ์และแสดงความคิดเห็น. ฟังฟรีและให้ความเข้าใจในความรู้สึกและความคิดเห็นของพวกเขา. การดูแลทางสังคม: สร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุมีโอกาสในการเข้าร่วมกลุ่มสังคม. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม, เช่น กลุ่มศาสนา, กลุ่มวัยทอง, หรือกิจกรรมชุมชน. การดูแลทางทักษะ: ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีโอกาสในการเรียนรู้ทักษะใหม่, เช่น การใช้เทคโนโลยี. ให้การสนับสนุนในการทำกิจกรรมที่ผู้สูงอายุรักในระยะเวลาที่เหมาะสม. การรับรู้ปัญหาทางสุขภาพ: รักษาการติดตามที่ดีต่อการรักษาโรคเรื้อรังที่อาจเกิดขึ้น. ควรทราบถึงสัญญาณของปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นและทำการป้องกันไว้ล่วงหน้า.  

Continue reading

บริการรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้นหลังการผ่าตัด ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องการทำกายภาพบำบัด และผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 760/1 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 02-409-5089
มือถือ : 092-645-8126 | 092-942-6458
อีเมล์ : therichnursing@gmail.com

The Rich Nursing Resort © 2024. All Rights Reserved.

nursing home care,Nursing Home,เนอร์สซิ่งโฮม,เนอสซิ่งโฮม,บ้านพัก ผู้สูงอายุ,สถานรับดูแล ผู้ป่วยติดเตียง,ศูนย์รับดูแล ผู้สูงอายุ,ศูนย์รับเลี้ยง ผู้ป่วยติดเตียง,สถานที่รับดูแล ผู้ป่วยติดเตียง,สถานที่รับเลี้ยง คนชรา,ศูนย์ดูแล ผู้สูงอายุ,รับดูแล ผู้สูงอายุ,สถานพักฟื้น ผู้ป่วย,สถานที่รับดูแล ผู้สูงอายุ,สถานรับดูแล คนชรา,สถานรับดูแล ผู้สูงอายุ,สถานรับเลี้ยง คนชรา,สถานรับเลี้ยง ผู้สูงอายุ,ศูนย์ดูแล ผู้สูงอายุ ที่ไหนดี,รับดูแล คนชรา,รับดูแล คนแก่,รับดูแลผู้ป่วย ติดเตียง,ศูนย์รับดูแล ผู้ป่วยติดเตียง,ศูนย์รับเลี้ยง ผู้สูงอายุ

ติดต่อสอบถาม