092-645-8126 | 02-409-5089

Tag: เนิสซิ่งโฮม

เนิสซิ่งโฮม ของไทย

เนิร์สซิ่งโฮม ในประเทศไทยกำลังได้รับความสนใจและความสำคัญเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างประชากรและความต้องการการดูแลเฉพาะทางสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะยาว เนิร์สซิ่งโฮมให้บริการที่ครอบคลุมทั้งการดูแลทางการแพทย์ การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการดูแลทั่วไปที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุและผู้ป่วย นี่คือข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเนิร์สซิ่งโฮมในประเทศไทย: ประเภทของ เนิสซิ่งโฮม ในประเทศไทย เนิร์สซิ่งโฮมสำหรับผู้สูงอายุ: การดูแลทางการแพทย์: มีทีมแพทย์และพยาบาลดูแลสุขภาพทั่วไปและโรคเรื้อรัง กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพ: มีโปรแกรมออกกำลังกายและกิจกรรมบำบัดต่าง ๆ การดูแลด้านจิตใจ: มีการสนับสนุนทางจิตใจและสังคมเพื่อป้องกันความเหงาและภาวะซึมเศร้า เนิร์สซิ่งโฮมสำหรับผู้ป่วยระยะยาว: การพยาบาลเฉพาะทาง: สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลต่อเนื่อง เช่น ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยติดเตียง การฟื้นฟูสมรรถภาพ: มีการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายภาพและการบำบัดต่าง ๆ เช่น กายภาพบำบัด พฤติกรรมบำบัด บริการที่มักมีในเนิร์สซิ่งโฮม การดูแลทางการแพทย์: การตรวจสุขภาพทั่วไปและเฉพาะทาง การจัดการยาและการให้ยาตามคำสั่งแพทย์ การดูแลแผลและการเปลี่ยนผ้าพันแผล การดูแลประจำวัน: การช่วยเหลือในการทำกิจวัตรประจำวัน เช่น การอาบน้ำ การแต่งตัว การรับประทานอาหาร การดูแลเรื่องอาหารที่เหมาะสมและโภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพ: โปรแกรมกายภาพบำบัดและออกกำลังกาย การบำบัดทางจิตใจและสังคม กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต: กิจกรรมสันทนาการ เช่น การจัดกิจกรรมสันทนาการ ดนตรีบำบัด ศิลปะบำบัด การจัดการทำงานกลุ่มเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ตัวอย่างเนิร์สซิ่งโฮมในประเทศไทย ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบางพลี (Bangplee Elderly Care Center): ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ ให้บริการดูแลผู้สูงอายุทั้งระยะสั้นและระยะยาว…

Continue reading

บริการรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้นหลังการผ่าตัด ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องการทำกายภาพบำบัด และผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 760/1 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 02-409-5089
มือถือ : 092-645-8126 | 092-942-6458
อีเมล์ : therichnursing@gmail.com

The Rich Nursing Resort © 2024. All Rights Reserved.

nursing home care,Nursing Home,เนอร์สซิ่งโฮม,เนอสซิ่งโฮม,บ้านพัก ผู้สูงอายุ,สถานรับดูแล ผู้ป่วยติดเตียง,ศูนย์รับดูแล ผู้สูงอายุ,ศูนย์รับเลี้ยง ผู้ป่วยติดเตียง,สถานที่รับดูแล ผู้ป่วยติดเตียง,สถานที่รับเลี้ยง คนชรา,ศูนย์ดูแล ผู้สูงอายุ,รับดูแล ผู้สูงอายุ,สถานพักฟื้น ผู้ป่วย,สถานที่รับดูแล ผู้สูงอายุ,สถานรับดูแล คนชรา,สถานรับดูแล ผู้สูงอายุ,สถานรับเลี้ยง คนชรา,สถานรับเลี้ยง ผู้สูงอายุ,ศูนย์ดูแล ผู้สูงอายุ ที่ไหนดี,รับดูแล คนชรา,รับดูแล คนแก่,รับดูแลผู้ป่วย ติดเตียง,ศูนย์รับดูแล ผู้ป่วยติดเตียง,ศูนย์รับเลี้ยง ผู้สูงอายุ

ติดต่อสอบถาม