092-645-8126 | 02-409-5089

Tag: สถานสงเคราะห์และบ้านพักคนชรา

สถานสงเคราะห์ บ้านพักคนชรา

สถานสงเคราะห์ บ้านพักคนชรา ในประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการใช้ชีวิตประจำวัน สถานที่เหล่านี้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการด้านสุขภาพ ที่พักอาศัย และกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ นี่คือตัวอย่างและรายละเอียดของสถานสงเคราะห์และบ้านพักคนชราในประเทศไทย: ตัวอย่างสถานสงเคราะห์และบ้านพักคนชราในประเทศไทย สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้บริการที่พักและดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางสุขภาพและการดำเนินชีวิต มีการจัดกิจกรรมสันทนาการและการบำบัดเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี ให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่ไม่มีครอบครัวหรือครอบครัวไม่สามารถดูแลได้ มีการดูแลทางการแพทย์พื้นฐานและกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพจิต สถานสงเคราะห์คนชราบ้านอู่ทอง ตั้งอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี เน้นการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการการฟื้นฟูสมรรถภาพและการดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิด มีทีมแพทย์และพยาบาลดูแลตลอด 24 ชั่วโมง บ้านพักคนชรา รังสิต ตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานี ให้บริการที่พักและดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลเฉพาะทาง มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เช่น กิจกรรมศิลปะ ดนตรีบำบัด และการออกกำลังกาย บริการที่มักมีในสถานสงเคราะห์และบ้านพักคนชรา การดูแลด้านสุขภาพ การตรวจสุขภาพทั่วไปและการจัดการโรคประจำตัว การให้ยาตามคำสั่งแพทย์และการดูแลแผล การฟื้นฟูสมรรถภาพและการบำบัดต่าง ๆ เช่น กายภาพบำบัด การดูแลประจำวัน การช่วยเหลือในการทำกิจวัตรประจำวัน เช่น การอาบน้ำ การแต่งตัว และการรับประทานอาหาร การดูแลด้านโภชนาการและการจัดเตรียมอาหารที่เหมาะสม กิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กิจกรรมสันทนาการ เช่น การจัดกิจกรรมเพื่อการผ่อนคลาย การเล่นเกม และการทำงานศิลปะ การสนับสนุนทางจิตใจและการให้คำปรึกษาทางด้านจิตวิทยา สรุป สถานสงเคราะห์และบ้านพักคนชรา ในประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเน้นการให้บริการด้านสุขภาพ ที่พักอาศัย และกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต…

Continue reading

บริการรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้นหลังการผ่าตัด ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องการทำกายภาพบำบัด และผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 760/1 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 02-409-5089
มือถือ : 092-645-8126 | 092-942-6458
อีเมล์ : therichnursing@gmail.com

The Rich Nursing Resort © 2024. All Rights Reserved.

nursing home care,Nursing Home,เนอร์สซิ่งโฮม,เนอสซิ่งโฮม,บ้านพัก ผู้สูงอายุ,สถานรับดูแล ผู้ป่วยติดเตียง,ศูนย์รับดูแล ผู้สูงอายุ,ศูนย์รับเลี้ยง ผู้ป่วยติดเตียง,สถานที่รับดูแล ผู้ป่วยติดเตียง,สถานที่รับเลี้ยง คนชรา,ศูนย์ดูแล ผู้สูงอายุ,รับดูแล ผู้สูงอายุ,สถานพักฟื้น ผู้ป่วย,สถานที่รับดูแล ผู้สูงอายุ,สถานรับดูแล คนชรา,สถานรับดูแล ผู้สูงอายุ,สถานรับเลี้ยง คนชรา,สถานรับเลี้ยง ผู้สูงอายุ,ศูนย์ดูแล ผู้สูงอายุ ที่ไหนดี,รับดูแล คนชรา,รับดูแล คนแก่,รับดูแลผู้ป่วย ติดเตียง,ศูนย์รับดูแล ผู้ป่วยติดเตียง,ศูนย์รับเลี้ยง ผู้สูงอายุ

ติดต่อสอบถาม