092-645-8126 | 02-409-5089

Tag: วิธีดูแล คนป่วยติดเตียง

วิธีดูแล คนป่วยติดเตียง

วิธีดูแล คนป่วยติดเตียง เป็นภารกิจที่สำคัญและต้องการความเอาใจใส่เป็นพิเศษเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนและช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด นี่คือแนวทางและวิธีการในการดูแลคนป่วยติดเตียง: 1. การดูแลด้านร่างกาย การพลิกตัว: ควรพลิกตัวผู้ป่วยทุก 2-3 ชั่วโมงเพื่อป้องกันแผลกดทับ การทำความสะอาดร่างกาย: อาบน้ำและทำความสะอาดร่างกายผู้ป่วยเป็นประจำเพื่อป้องกันการติดเชื้อและรักษาสุขอนามัย การดูแลผิวหนัง: ใช้ครีมบำรุงผิวเพื่อป้องกันผิวแห้งและแผลกดทับ การให้สารอาหารและน้ำ: ดูแลเรื่องการให้สารอาหารที่เพียงพอและการให้น้ำอย่างเหมาะสม การบริหารยา: บริหารยาตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด 2. การดูแลด้านสุขภาพจิต การสื่อสาร: สื่อสารกับผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าตนยังมีความสำคัญ การให้กำลังใจ: สนับสนุนและให้กำลังใจผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยมีจิตใจที่ดี กิจกรรมบำบัด: จัดกิจกรรมที่ผู้ป่วยสามารถทำได้ เช่น การฟังเพลง การอ่านหนังสือ หรือการดูโทรทัศน์ 3. การดูแลด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ กายภาพบำบัด: ปรึกษานักกายภาพบำบัดเพื่อจัดโปรแกรมการบริหารร่างกายที่เหมาะสมกับผู้ป่วย การเคลื่อนไหว: ช่วยผู้ป่วยทำกิจกรรมการเคลื่อนไหว เช่น การยกแขน ขา เพื่อป้องกันการฝืดแข็งของข้อต่อ 4. การป้องกันภาวะแทรกซ้อน การดูแลระบบทางเดินอาหาร: ป้องกันการท้องผูกโดยการให้ผู้ป่วยดื่มน้ำและรับประทานอาหารที่มีกากใย การดูแลระบบทางเดินหายใจ: ช่วยผู้ป่วยในการหายใจ เช่น การใช้เครื่องพ่นยา หรือการทำกายภาพบำบัดทางระบบทางเดินหายใจ การตรวจสุขภาพ: ติดตามอาการและสังเกตการเปลี่ยนแปลงของร่างกายผู้ป่วย หากมีอาการผิดปกติควรปรึกษาแพทย์ทันที 5. การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดที่นอน: ใช้ที่นอนที่เหมาะสมและสะดวกสบายสำหรับผู้ป่วย เช่น ที่นอนกันแผลกดทับ การจัดห้อง: จัดห้องให้อากาศถ่ายเทสะดวก…

Continue reading

บริการรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้นหลังการผ่าตัด ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องการทำกายภาพบำบัด และผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 760/1 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 02-409-5089
มือถือ : 092-645-8126 | 092-942-6458
อีเมล์ : therichnursing@gmail.com

The Rich Nursing Resort © 2024. All Rights Reserved.

nursing home care,Nursing Home,เนอร์สซิ่งโฮม,เนอสซิ่งโฮม,บ้านพัก ผู้สูงอายุ,สถานรับดูแล ผู้ป่วยติดเตียง,ศูนย์รับดูแล ผู้สูงอายุ,ศูนย์รับเลี้ยง ผู้ป่วยติดเตียง,สถานที่รับดูแล ผู้ป่วยติดเตียง,สถานที่รับเลี้ยง คนชรา,ศูนย์ดูแล ผู้สูงอายุ,รับดูแล ผู้สูงอายุ,สถานพักฟื้น ผู้ป่วย,สถานที่รับดูแล ผู้สูงอายุ,สถานรับดูแล คนชรา,สถานรับดูแล ผู้สูงอายุ,สถานรับเลี้ยง คนชรา,สถานรับเลี้ยง ผู้สูงอายุ,ศูนย์ดูแล ผู้สูงอายุ ที่ไหนดี,รับดูแล คนชรา,รับดูแล คนแก่,รับดูแลผู้ป่วย ติดเตียง,ศูนย์รับดูแล ผู้ป่วยติดเตียง,ศูนย์รับเลี้ยง ผู้สูงอายุ

ติดต่อสอบถาม