092-645-8126 | 02-409-5089

Tag: บ้านพักคนชรา ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

บ้านพักคนชรา ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

บ้านพักคนชรา ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานที่ บริการที่มีให้ และระดับการดูแลที่ต้องการ ต่อไปนี้เป็นภาพรวมของค่าใช้จ่ายสำหรับบ้านพักคนชราในประเทศไทย: ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่าย ระดับการดูแล: การดูแลพื้นฐาน: เช่น การช่วยเหลือในการทำกิจวัตรประจำวัน การให้ยา และการจัดการด้านสุขภาพทั่วไป การดูแลเฉพาะทาง: สำหรับผู้ที่ต้องการการดูแลทางการแพทย์อย่างใกล้ชิด เช่น ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว สถานที่: บ้านพักคนชราในเมืองใหญ่: ค่าใช้จ่ายมักจะสูงกว่า เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านที่ดินและค่าครองชีพสูง บ้านพักคนชราในชนบท: อาจมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า แต่ต้องพิจารณาความสะดวกสบายและบริการที่มีให้ สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการเพิ่มเติม: การฟื้นฟูสมรรถภาพ การบำบัดต่าง ๆ กิจกรรมสันทนาการ และบริการเสริมอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของบ้านพักคนชราในประเทศไทย บ้านพักคนชราทั่วไป: ค่าใช้จ่ายประมาณ 15,000-30,000 บาทต่อเดือน บริการพื้นฐานรวมถึงที่พัก อาหาร การดูแลทั่วไป และกิจกรรมสันทนาการเบื้องต้น บ้านพักคนชราแบบพรีเมียม: ค่าใช้จ่ายประมาณ 30,000-100,000 บาทต่อเดือน บริการครบวงจรที่มีคุณภาพสูง เช่น การดูแลทางการแพทย์ การฟื้นฟูสมรรถภาพ กิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีเยี่ยม บ้านพักคนชราสำหรับผู้ป่วยระยะยาวหรือผู้ป่วยติดเตียง: ค่าใช้จ่ายประมาณ 25,000-50,000 บาทต่อเดือน หรือสูงกว่า ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของการดูแล รวมถึงการดูแลทางการแพทย์เฉพาะทาง การให้ยา การพยาบาลเฉพาะทาง…

Continue reading

บริการรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้นหลังการผ่าตัด ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องการทำกายภาพบำบัด และผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 760/1 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 02-409-5089
มือถือ : 092-645-8126 | 092-942-6458
อีเมล์ : therichnursing@gmail.com

The Rich Nursing Resort © 2024. All Rights Reserved.

nursing home care,Nursing Home,เนอร์สซิ่งโฮม,เนอสซิ่งโฮม,บ้านพัก ผู้สูงอายุ,สถานรับดูแล ผู้ป่วยติดเตียง,ศูนย์รับดูแล ผู้สูงอายุ,ศูนย์รับเลี้ยง ผู้ป่วยติดเตียง,สถานที่รับดูแล ผู้ป่วยติดเตียง,สถานที่รับเลี้ยง คนชรา,ศูนย์ดูแล ผู้สูงอายุ,รับดูแล ผู้สูงอายุ,สถานพักฟื้น ผู้ป่วย,สถานที่รับดูแล ผู้สูงอายุ,สถานรับดูแล คนชรา,สถานรับดูแล ผู้สูงอายุ,สถานรับเลี้ยง คนชรา,สถานรับเลี้ยง ผู้สูงอายุ,ศูนย์ดูแล ผู้สูงอายุ ที่ไหนดี,รับดูแล คนชรา,รับดูแล คนแก่,รับดูแลผู้ป่วย ติดเตียง,ศูนย์รับดูแล ผู้ป่วยติดเตียง,ศูนย์รับเลี้ยง ผู้สูงอายุ

ติดต่อสอบถาม