092-645-8126 | 02-409-5089

Tag: คนไข้นอนติดเตียง

การดูแล คนไข้นอนติดเตียง

หากคนไข้ต้องนอนติดเตียงเนื่องจากสภาพสุขภาพหรืออาการที่ไม่สามารถทำกิจกรรมประจำวันได้, การดูแลและจัดการให้คนไข้ที่ต้องนอนติดเตียงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด. นี่คือบางขั้นตอนและปัจจัยที่ควรพิจารณา: เตรียมพื้นที่และเตียง: ตรวจสอบว่าเตียงที่ใช้เป็นเตียงที่เหมาะสมสำหรับคนไข้, ที่สามารถปรับระดับสูงต่ำได้. ใส่หมอนและผ้าห่มที่สบาย. การหมุนตัวและปรับตำแหน่ง: ทำการหมุนตัวเปลี่ยนท่าตัวเพื่อป้องกันการกดทับบริเวณที่ติดเตียง. ปรับตำแหน่งร่างกายเพื่อลดความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น. การดูแลผิวหนัง: ควบคุมความชื้นของผิวหนังและป้องกันการเกิดแผลที่เป็นไปได้. ทำการหมุนตัวและเปลี่ยนท่าตัวอย่างน้อยทุก 2-3 ชั่วโมง. การดูแลทางสุขภาพ: จัดการการรับประทานอาหารที่เหมาะสมและครบถ้วน. ดูแลการดื่มน้ำเพียงพอ. สังเกตอาการและสภาพสุขภาพทั่วไป. กิจกรรมทางกายภาพ: ทำกิจกรรมทางกายภาพที่สามารถทำได้ในท่านอน. ให้การบริการทางกายภาพบำบัดหรือผู้ดูแลในการช่วยเสริมกิจกรรมทางกายภาพ. การสื่อสารและร่วมมือกับคนไข้: สื่อสารอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับความรู้สึกและความต้องการ. ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองและการดูแลผู้สูงอายุ. การให้การดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์: ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์และผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์. ติดต่อบุคลากรทางการแพทย์หากมีปัญหาหรืออาการที่ค้างคาใจ. การสนับสนุนจากครอบครัวและผู้ดูแล: สนับสนุนจิตใจและอารมณ์ดีต่อคนไข้. ร่วมมือในการดูแลและให้การสนับสนุนที่จำเป็น. การดูแลคนไข้ที่ต้องนอนติดเตียงต้องเป็นการดูแลที่ครบวงจร, ซึ่งรวมถึงด้านทางร่างกายและด้านทางจิตใจ. การสร้างสภาพแวดล้อมที่สบายและให้การดูแลที่เหมาะสมสามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนไข้ได้ การดูแล คนไข้นอนติดเตียง ที่เราเป็นคำตอบให้คุณ โดยมืออาชีพ เดอะ ริช เนอร์สซิ่ง รีสอร์ท สอบถาม คนไข้นอนติดเตียง เราใส่ใจในเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุและผู้ป่วย ทางเราจึงใช้วัสดุนำเข้าจากประเทศเกาหลี เพื่อนำมาสร้างที่พักผู้สูงอายุและผู้ป่วย จึงทำให้ลดปัญหาเรื่องกลิ่นและฝุ่นไม่เกาะตามผนัง โดยมีทีมงานสหวิชาชีพที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งพยาบาล นักโภชนากร นักกายภาพบำบัด ผู้ช่วยการพยาบาล และ ผู้ดูแล มีรถพยาบาลประจำศูนย์ในกรณีฉุกเฉิน โทรสอบถาม 092-645-8126 | 092-942-6458

Continue reading

บริการรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้นหลังการผ่าตัด ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องการทำกายภาพบำบัด และผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 760/1 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 02-409-5089
มือถือ : 092-645-8126 | 092-942-6458
อีเมล์ : therichnursing@gmail.com

The Rich Nursing Resort © 2024. All Rights Reserved.

nursing home care,Nursing Home,เนอร์สซิ่งโฮม,เนอสซิ่งโฮม,บ้านพัก ผู้สูงอายุ,สถานรับดูแล ผู้ป่วยติดเตียง,ศูนย์รับดูแล ผู้สูงอายุ,ศูนย์รับเลี้ยง ผู้ป่วยติดเตียง,สถานที่รับดูแล ผู้ป่วยติดเตียง,สถานที่รับเลี้ยง คนชรา,ศูนย์ดูแล ผู้สูงอายุ,รับดูแล ผู้สูงอายุ,สถานพักฟื้น ผู้ป่วย,สถานที่รับดูแล ผู้สูงอายุ,สถานรับดูแล คนชรา,สถานรับดูแล ผู้สูงอายุ,สถานรับเลี้ยง คนชรา,สถานรับเลี้ยง ผู้สูงอายุ,ศูนย์ดูแล ผู้สูงอายุ ที่ไหนดี,รับดูแล คนชรา,รับดูแล คนแก่,รับดูแลผู้ป่วย ติดเตียง,ศูนย์รับดูแล ผู้ป่วยติดเตียง,ศูนย์รับเลี้ยง ผู้สูงอายุ

ติดต่อสอบถาม