092-645-8126 | 02-409-5089

Tag: การดูแลผู้ป่วยติดเตียง

การดูแลผู้ป่วยติดเตียง การพยาบาล

การดูแลผู้ป่วยติดเตียง การพยาบาล เป็นภาระงานที่สำคัญและต้องการความรู้ ความอดทน และทักษะเฉพาะเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ดีที่สุด ซึ่งประกอบด้วยการดูแลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และการดูแลทางการแพทย์ นี่คือแนวทางและคำแนะนำในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง: การดูแลด้านร่างกาย การเปลี่ยนท่า เปลี่ยนท่าผู้ป่วยทุก 2-3 ชั่วโมงเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ ใช้หมอนหรือเบาะรองในการเปลี่ยนท่าและลดแรงกดที่ผิวหนัง การดูแลผิวหนัง รักษาความสะอาดของผิวหนังโดยการอาบน้ำและเช็ดตัวทุกวัน ใช้ครีมหรือโลชั่นเพื่อป้องกันผิวแห้งและแผลกดทับ ตรวจสอบผิวหนังเป็นประจำเพื่อสังเกตการเกิดแผลหรือการระคายเคือง การจัดการกับของเสีย ตรวจสอบและเปลี่ยนผ้าอ้อมหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บของเสียเป็นประจำ รักษาความสะอาดของอวัยวะเพศและบริเวณรอบ ๆ เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ การดูแลโภชนาการ จัดเตรียมอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้ป่วย ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำเพียงพอเพื่อป้องกันการขาดน้ำและการเกิดแผลในปาก การดูแลด้านจิตใจและอารมณ์ การสื่อสาร พูดคุยและให้กำลังใจผู้ป่วยเป็นประจำ เพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าได้รับความสนใจและความรัก สอบถามความรู้สึกและความต้องการของผู้ป่วย เพื่อให้สามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสม การกระตุ้นการเคลื่อนไหวและการใช้งานกล้ามเนื้อ ทำกายภาพบำบัดหรือการบริหารร่างกายเบา ๆ เพื่อป้องกันการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนไหว เช่น ลูกบอลโยคะ หรือเครื่องออกกำลังกายเบา ๆ การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี จัดสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายและปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย เช่น การจัดวางเตียงในที่ที่มีอากาศถ่ายเทดี ใช้แสงสว่างที่เพียงพอและเสียงที่เงียบสงบเพื่อลดความเครียด การดูแลทางการแพทย์ การติดตามและให้ยา ให้ยาและอาหารเสริมตามคำสั่งของแพทย์ ติดตามอาการและการตอบสนองต่อการรักษาอย่างสม่ำเสมอ การนัดหมายและตรวจสุขภาพ จัดการนัดหมายการตรวจสุขภาพและการรักษาอื่น ๆ ตามคำแนะนำของแพทย์ สื่อสารกับทีมแพทย์และพยาบาลเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย การสนับสนุนครอบครัวและผู้ดูแล การฝึกอบรมและการให้ความรู้ ให้ความรู้และการฝึกอบรมเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยติดเตียงแก่ครอบครัวและผู้ดูแล จัดการอบรมเรื่องการจัดการความเครียดและการดูแลตัวเองสำหรับผู้ดูแล…

Continue reading

บริการรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้นหลังการผ่าตัด ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องการทำกายภาพบำบัด และผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 760/1 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 02-409-5089
มือถือ : 092-645-8126 | 092-942-6458
อีเมล์ : therichnursing@gmail.com

The Rich Nursing Resort © 2024. All Rights Reserved.

nursing home care,Nursing Home,เนอร์สซิ่งโฮม,เนอสซิ่งโฮม,บ้านพัก ผู้สูงอายุ,สถานรับดูแล ผู้ป่วยติดเตียง,ศูนย์รับดูแล ผู้สูงอายุ,ศูนย์รับเลี้ยง ผู้ป่วยติดเตียง,สถานที่รับดูแล ผู้ป่วยติดเตียง,สถานที่รับเลี้ยง คนชรา,ศูนย์ดูแล ผู้สูงอายุ,รับดูแล ผู้สูงอายุ,สถานพักฟื้น ผู้ป่วย,สถานที่รับดูแล ผู้สูงอายุ,สถานรับดูแล คนชรา,สถานรับดูแล ผู้สูงอายุ,สถานรับเลี้ยง คนชรา,สถานรับเลี้ยง ผู้สูงอายุ,ศูนย์ดูแล ผู้สูงอายุ ที่ไหนดี,รับดูแล คนชรา,รับดูแล คนแก่,รับดูแลผู้ป่วย ติดเตียง,ศูนย์รับดูแล ผู้ป่วยติดเตียง,ศูนย์รับเลี้ยง ผู้สูงอายุ

ติดต่อสอบถาม