สถานรับดูแลคนชรา เป็นสถานที่ที่มีบุคลากรและอินฟราสตรัคเตอร์เฉพาะที่มีหน้าที่ดูแลและให้บริการคนชราหรือผู้สูงอายุที่ต้องการความดูแลและสวัสดิภาพในชีวิตประจำวัน ซึ่งอาจเป็นคนที่มีปัญหาสุขภาพ, การเคลื่อนไหวยาก, หรือความจำเสื่อมเสีย สถานรับดูแลคนชรามักเน้นการดูแลที่เอื้ออารี และรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุให้ดีที่สุด โดยรวมประกอบด้วยคุณสมบัติและบริการต่าง ๆ ดังนี้:

  1. ที่พักและที่อยู่อาศัย: สถานรับดูแลคนชรามักมีห้องพักและที่อยู่อาศัยที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ พวกห้องพักนี้มักจัดอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับคนชรา เช่น เตียงพิเศษ โรงอาบน้ำพื้นระดับ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่อย่างสะดวกสบาย.
  2. การดูแลสุขภาพ: สถานรับดูแลคนชรามักมีบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลที่ให้การดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ รวมถึงการจัดตารางการรักษาและการตรวจรักษาสุขภาพประจำวัน อาจรวมถึงการจัดการการรับประทานอาหารและการดูแลสุขภาพจิตใจ.
  3. กิจกรรมสันทนาการ: สถานรับดูแลคนชรามักมีกิจกรรมสันทนาการที่อำนวยความบันเทิงและการเพลิดเพลินให้กับผู้สูงอายุ เช่น กิจกรรมกลางแจ้ง, การสอนศิลปะ, การมีกิจกรรมกับผู้อื่น, และการจัดส่วนที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้.
  4. การดูแลสวัสดิภาพ: การดูแลผู้สูงอายุค่อนข้างซับซ้อน ซึ่งอาจรวมการดูแลและช่วยเหลือในการอาบน้ำ, การเปลี่ยนผ้า, การอุปกรณ์ส่วนตัว และการดูแลแผลและการรักษาความสะอาดของผู้สูงอายุ.
  5. การสนับสนุนการเคลื่อนไหว: สถานรับดูแลคนชราอาจมีอุปกรณ์และบุคลากรที่สามารถช่วยผู้สูงอายุในการเคลื่อนไหว เช่น รถเข็น, ลิฟท์ และการฝึกออกกำลังกายพื้นฐาน.
  6. การจัดการอาหาร: สถานรับดูแลคนชรา จัดการเรื่องอาหารเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับอาหารที่เหมาะสมและอร่อย โดยการจัดเมนูอาหารและการทำครัวอย่างรอบครัว.
  7. การดูแลสุขภาพจิต: สถานรับดูแลคนชราทำให้มีการดูแลสุขภาพจิตเพื่อช่วยลดความเครียดและเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ.

สถานรับดูแลคนชรา เป็นสถานที่สำคัญในการรักษาและดูแลคนชราหรือผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสมบูรณ์ โดยให้บริการที่ตรงความต้องการและความเลือกมากมายสำหรับผู้สูงอายุแต่ละคน

เดอะ ริช เนอร์สซิ่ง รีสอร์ท สถานรับ ดูแลคนชรา เราใส่ใจในเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุและผู้ป่วย ทางเราจึงใช้วัสดุนำเข้าจากประเทศเกาหลี เพื่อนำมาสร้างที่พักผู้สูงอายุและผู้ป่วย จึงทำให้ลดปัญหาเรื่องกลิ่นและฝุ่นไม่เกาะตามผนัง โดยมีทีมงานสหวิชาชีพที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งพยาบาล นักโภชนากร นักกายภาพบำบัด ผู้ช่วยการพยาบาล และ ผู้ดูแล มีรถพยาบาลประจำศูนย์ในกรณีฉุกเฉิน โทรสอบถาม 092-645-8126 | 092-942-6458

 

บริการรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้นหลังการผ่าตัด ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องการทำกายภาพบำบัด และผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 760/1 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 02-409-5089
มือถือ : 092-645-8126 | 092-942-6458
อีเมล์ : therichnursing@gmail.com

The Rich Nursing Resort © 2024. All Rights Reserved.

nursing home care,Nursing Home,เนอร์สซิ่งโฮม,เนอสซิ่งโฮม,บ้านพัก ผู้สูงอายุ,สถานรับดูแล ผู้ป่วยติดเตียง,ศูนย์รับดูแล ผู้สูงอายุ,ศูนย์รับเลี้ยง ผู้ป่วยติดเตียง,สถานที่รับดูแล ผู้ป่วยติดเตียง,สถานที่รับเลี้ยง คนชรา,ศูนย์ดูแล ผู้สูงอายุ,รับดูแล ผู้สูงอายุ,สถานพักฟื้น ผู้ป่วย,สถานที่รับดูแล ผู้สูงอายุ,สถานรับดูแล คนชรา,สถานรับดูแล ผู้สูงอายุ,สถานรับเลี้ยง คนชรา,สถานรับเลี้ยง ผู้สูงอายุ,ศูนย์ดูแล ผู้สูงอายุ ที่ไหนดี,รับดูแล คนชรา,รับดูแล คนแก่,รับดูแลผู้ป่วย ติดเตียง,ศูนย์รับดูแล ผู้ป่วยติดเตียง,ศูนย์รับเลี้ยง ผู้สูงอายุ

ติดต่อสอบถาม