การดูแลคนป่วยที่ต้องการการรักษาและอยู่ในเตียงตลอดเวลามีความสำคัญมาก เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่เหมาะสมและมีคุณภาพ. นี่คือบางแนวทางที่สามารถช่วยในการดูแลคนป่วยที่ติดเตียง:

  1. ความสะดวกสบายในการนอน: ให้ผู้ป่วยมีที่นอนที่สะดวกสบายและไม่มีแรงกดทับบนร่างกาย. ปรับที่นอนให้เหมาะสมตามความสะดวกของผู้ป่วย.
  2. การหมุนผู้ป่วย: หมุนผู้ป่วยเป็นตัวเลือกที่ดีเพื่อป้องกันการกลั้นทับและเพื่อรักษาความเคลื่อนไหวของร่างกาย. หมุนผู้ป่วยทุก 2-3 ชั่วโมง.
  3. การดูแลผิวหนัง: รักษาความสะอาดของผิวหนังและป้องกันการเกิดแผลกดทับ. ใช้หมอนพลิกด้านและบริเวณที่มีแรงกดมาก.
  4. การดูแลทางสุขภาพ: ตรวจสุขภาพทุกวัน, ตรวจวัดความดันโลหิต, ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, และให้ยาตามที่แพทย์สั่ง.
  5. การให้อาหาร: ให้อาหารที่เหมาะสมตามความต้องการของผู้ป่วย. นำเสนออาหารที่มีค่าโภชนาการสูง.
  6. การให้น้ำ: สังเกตการปัสสาวะและให้น้ำเพียงพอ. การดูแลให้ผู้ป่วยไม่แห้งและไม่เข้าสู่สภาวะขาดน้ำ.
  7. การดูแลทางจิต: ให้การสนับสนุนทางจิตใจ, สร้างบรรยากาศที่ร่วมเหมาะสม, และให้การสนับสนุนจิตใจ.
  8. การออกกำลังกายทางกายภาพ: กรณีที่เป็นไปได้, ทำการกายภาพบำบัดทั้งกลุ่มและบุคคล.
  9. การดูแลทางสาธารณสุข: รักษาความสะอาดของสิ่งแวดล้อม, การทำความสะอาดและตรวจสอบการถ่วงยานิยมในที่นอน.
  10. การสื่อสาร: ควรสื่อสารอย่างเปิดเผยกับผู้ป่วย, ให้คำอธิบายถึงวิธีการดูแล, และให้โอกาสให้ผู้ป่วยแสดงความต้องการ.

การดูแลคนป่วยที่ติดเตียงต้องการความอบอุ่น, ความรัก, และความใส่ใจ. การปฏิบัติตามคำแนะนำและคำแนะนำจากทีมการรักษาทางการแพทย์จะช่วยให้การดูแลเป็นไปได้ดีที่สุด สอบถามมืออาชีพ ดูแลคนป่วยติดเตียง ต้องที่ เดอะ ริช เนอร์สซิ่ง รีสอร์ท ที่มีสิ่งแวดล้อมสวยงามเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่ในบ้าน. การให้ความสำคัญและพิจารณาถึงความสวยงามทางศิลปะและสิ่งแวดล้อมสามารถสร้างประสบการณ์การอยู่ร่วมกันที่ดีและสร้างความพึงพอใจในชีวิตประจำวันของผู้อยู่ในบ้านได้ โทรสอบถาม : 092-645-8126 | 092-942-6458

บริการรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้นหลังการผ่าตัด ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องการทำกายภาพบำบัด และผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 760/1 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 02-409-5089
มือถือ : 092-645-8126 | 092-942-6458
อีเมล์ : therichnursing@gmail.com

The Rich Nursing Resort © 2024. All Rights Reserved.

nursing home care,Nursing Home,เนอร์สซิ่งโฮม,เนอสซิ่งโฮม,บ้านพัก ผู้สูงอายุ,สถานรับดูแล ผู้ป่วยติดเตียง,ศูนย์รับดูแล ผู้สูงอายุ,ศูนย์รับเลี้ยง ผู้ป่วยติดเตียง,สถานที่รับดูแล ผู้ป่วยติดเตียง,สถานที่รับเลี้ยง คนชรา,ศูนย์ดูแล ผู้สูงอายุ,รับดูแล ผู้สูงอายุ,สถานพักฟื้น ผู้ป่วย,สถานที่รับดูแล ผู้สูงอายุ,สถานรับดูแล คนชรา,สถานรับดูแล ผู้สูงอายุ,สถานรับเลี้ยง คนชรา,สถานรับเลี้ยง ผู้สูงอายุ,ศูนย์ดูแล ผู้สูงอายุ ที่ไหนดี,รับดูแล คนชรา,รับดูแล คนแก่,รับดูแลผู้ป่วย ติดเตียง,ศูนย์รับดูแล ผู้ป่วยติดเตียง,ศูนย์รับเลี้ยง ผู้สูงอายุ

ติดต่อสอบถาม